Wystawy

Komeda w Mazowszu – wystawa fotografii 2011

Dodatkową atrakcją wieczoru były wystawy sztuk. Fotogramów Marka Karewicza, przedstawiających Krzysztofa Komedę,  rzeźb Adama Fedorowicza oraz fotografii Jana Bebla.  W tak doborowym towarzystwie zaprezentowałem także swoje prace o tematyce jazzowej.